Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3556 mức độ Khó
Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 567 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn.
Ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 3556 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 13.10.2016. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.
Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3556 chính xác và sớm nhất sẽ được đăng trên Báo Thanh Niên số 293 ra ngày 19.10.2016.
QUY LUẬT:
Điền vào các ô còn trống sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi miền đều chứa 9 con số (không lặp lại) từ 1 đến 9.
Giải đáp ô số kỳ 3549
Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3556 mức độ Khó - ảnh 1

Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3549 chính xác và sớm nhất (không có giải thưởng): 1. Hoàng Nam (TP.HCM) – 2. Nguyễn Đức Lưu (TP.HCM) – 3. Phan Tấn Kiệm (Cần Thơ) – 4. Lê Phước Bốn (Đà Nẵng) – 5. Trần Văn Chánh (Bình Dương) – 6. Võ Viết Hảo (TP. HCM) – 7. Nguyễn Mạnh Long (TP.HCM) – 8. Nguyễn Chí Hùng (Hậu Giang) – 9. Tạ Nguyên Hồng (Cần Thơ) – 10. Lê Tất Thịnh (Phan Thiết) – 11. Nguyễn Văn Quýnh (TP.HCM) – 12. Nguyễn Tấn Huỳnh (Đồng Nai) – 13. Thanh Mai (TP.HCM) – 14. Nguyễn Văn Thuật (Cần Thơ) – 15. Lê Nhật Tân (Hải Phòng) – 16. Nguyễn Tư Lộc (Cần Thơ) – 17. Nguyễn Đức Trung (TP.HCM) – 18. Thân Trọng Chánh (TP.HCM) – 19. Trần Thị Mai Hương (TP.HCM) – 20. Phạm Như Hiệt (Vũng Tàu).

Bình luận