Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3946 mức độ Khó
Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 567 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn
 Ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 3946 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 14.11.2017. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.
Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3946 chính xác và sớm nhất sẽ được đăng trên Báo Thanh Niên số 324 ra ngày 20.11.2017.
QUY LUẬT:
Điền vào các ô còn trống sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi miền đều chứa 9 con số (không lặp lại) từ 1 đến 9.
Giải đáp ô số kỳ 3939
Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3946 mức độ Khó - ảnh 1

Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3939 chính xác và sớm nhất (không có giải thưởng): 1. Lê Phước Bốn (Đà Nẵng) – 2. Phan Tấn Kiệm (Cần Thơ) – 3. Trần Văn Chánh (Bình Dương) – 4. Lưu Đình Bảo (TP.HCM) – 5. Nguyễn Mạnh Long (TP.HCM) – 6. Võ Viết Hảo (TP.HCM) – 7. Nguyễn Thanh Thuận (TP.HCM) – 8. Nguyễn Trúc (Đà Nẵng) – 9. Võ Kim Dõng (Đà Nẵng) – 10. Vương Dương Minh (TP.HCM) – 11. Nguyễn Văn Quýnh (TP.HCM) – 12. Nguyễn Tấn Huỳnh (Đồng Nai) – 13. Thanh Mai (TP.HCM) – 14. Nguyễn Văn Thuật (Cần Thơ) – 15. Lê Quốc Tuấn (TP.HCM) – 16. Lê Tất Thịnh (Phan Thiết) – 17. Lê Quang Hiệp (TP.HCM) – 18. Tôn Nữ Mai Anh (TP.HCM) – 19. Trương Đức Ứng (Vũng Tàu) – 20. Đỗ Đình Gia Hưng (TP.HCM).

Bình luận