Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3948 mức độ Khó
Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 567 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn.
Ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 3948 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 16.11.2017. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.
Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3948 chính xác và sớm nhất sẽ được đăng trên Báo Thanh Niên số 326 ra ngày 22.11.2017.
QUY LUẬT:
Điền vào các ô còn trống sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi miền đều chứa 9 con số (không lặp lại) từ 1 đến 9.
Giải đáp ô số kỳ 3941
Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3948 mức độ Khó - ảnh 1

Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3941 chính xác và sớm nhất (không có giải thưởng): 1. Lê Phước Bốn (Đà Nẵng) – 2. Lưu Đình Bảo (TP.HCM) – 3. Nguyễn Đức Ngãi (TP.HCM) – 4. Trương Đức Ứng (Vũng Tàu) – 5. Phạm Anh Chi (TP.HCM) – 6. Lê Nhật Tân (Hải Phòng) – 7. Nguyễn Trúc (Đà Nẵng) – 8. Võ Viết Hảo (TP.HCM) – 9. Trần Thị Mai Hương (TP.HCM) – 10. Trần Văn Chánh (Bình Dương) – 11. Nguyễn Văn Quýnh (TP.HCM) – 12. Nguyễn Tấn Huỳnh (Đồng Nai) – 13. Lê Quang Hiệp (TP.HCM) – 14. Nguyễn Văn Thuật (Cần Thơ) – 15. Nguyễn Mạnh Long (TP.HCM) – 16. Lâm Ngọc Thạch (Cambodia) – 17. Nguyễn Thanh Thuận (TP.HCM) – 18. Vương Dương Minh (TP.HCM) – 19. Lê Tất Thịnh (Phan Thiết) – 20. Lê Quốc Tuấn (TP.HCM).

Bình luận