đối thoại với người lao động

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đối thoại với người lao động

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đối thoại với người lao động

Ngày 9.9, gần 200 viên chức, người lao động đã tham gia hội nghị đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về các vấn đề liên quan đến việc làm, hỗ trợ thuê nhà ở...

Top