Đóng thuyền

Quảng Ninh tổ chức hội thảo khoa học đề nghị xếp hạng Thương cảng Vân Đồn

Quảng Ninh tổ chức hội thảo khoa học đề nghị xếp hạng Thương cảng Vân Đồn

Tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức hội thảo khoa học để lấy ý kiến xây dựng hồ sơ khoa học quần thể di tích lịch sử Thương cảng Vân Đồn trở thành Di tích quốc gia đặc biệt.

Top