Những sự kiện ảnh hưởng đến làng thời trang trong năm 2016

Những sự kiện ảnh hưởng đến làng thời trang trong năm 2016

08:20 03/01/2017 0

Năm 2016 là một năm có nhiều biến động lớn trên thế giới ở nhiều lĩnh vực. Từ chính trị, môi trường cho đến thời trang, giải trí… Dưới đây là những sự kiện nổi bật ảnh hưởng đến làng mốt và nhận được nhiều sự quan tâm nhất năm qua trên toàn thế giới.