đợt thi cuối cùng

Những điều thí sinh không nên bỏ qua

Những điều thí sinh không nên bỏ qua

Từ kinh nghiệm của 2 đợt thi ĐH vừa qua và tình hình bước đầu chấm thi ĐH, một số giáo viên đưa ra những lời khuyên hữu ích trước khi thí sinh (TS) bước vào đợt thi cuối cùng trong ngày mai.

Top