DressX

Thời trang kỹ thuật số xuất hiện trong tuần lễ thời trang Xuân Hè London 2022

Thời trang kỹ thuật số xuất hiện trong tuần lễ thời trang Xuân Hè London 2022

Tại Tuần lễ Thời trang Xuân- Hè London 2022 vừa kết thúc mới đây, thương hiệu thời trang kỹ thuật số Auroboros có trụ sở tại London và Viện Thời trang Kỹ thuật số (IoDF) ở London đã cùng nhau trưng bày các sản phẩm quần áo may sẵn kỹ thuật số đầu tiên. Theo trang web truyền thông công nghiệp Vogue Business của Condé Nast, đây hiện là thương hiệu thời trang kỹ thuật số đầu tiên xuất hiện trong một tuần lễ thời trang lớn trên toàn cầu.

Top