dự án PPP khả thi

Rà soát, đề xuất các dự án PPP khả thi

Rà soát, đề xuất các dự án PPP khả thi

Ngày 14.2, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt thông báo kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Top