Điều gì bạn nên biết về Nhà thờ Đức Bà Paris?

Điều gì bạn nên biết về Nhà thờ Đức Bà Paris?

16:41 16/04/2019 0

Nhà thờ Đức Bà Paris, kiến trúc nổi tiếng thế giới 850 tuổi đã tồn tại qua thời Cách mạng Pháp nhưng đã bị ngọn lửa hung hãn nhấn chìm trong ngày 15.4. Nổi tiếng là một kiến trúc tôn giáo đặc sắc, Nhà thờ Đức Bà Paris còn có gì đặc biệt? Đọc thêm