Dưa khắc Phước, Lộc, Thọ cháy hàng

Dưa khắc Phước, Lộc, Thọ cháy hàng

0
(TNO) Đây là năm đầu tiên Đà Nẵng xuất hiện loại dưa có khắc hình nghệ thuật bên ngoài. Tuy năm đầu “chào hàng”, nhưng loại dưa này đặc biệt hút khách, bởi những hình ảnh thú vị làm cho trái dưa trên bàn thờ ngày Tết thêm phần trang trọng.