Đức Nhiếp chính vương

Đức Nhiếp chính vương Shyalpa Tenzin Rinpoche và Vết sẹo cuộc đời 07

Đức Nhiếp chính vương Shyalpa Tenzin Rinpoche và Vết sẹo cuộc đời 07

Không ngại đường xá xa xôi, sau khi nghe Ngô Thanh Vân chia sẻ về chương trình, đức nhiếp chính vương nhận lời mời cùng chung tay với Ngô Thanh Vân để tham dự trong "Vết sẹo cuộc đời" năm nay . Đây là một niềm vinh dự rất to lớn cho chương trình, với quỹ Nhịp Tim Việt Nam và với Ngô Thanh Vân.

Top