Đức Trọng về đích nông thôn mới

0

Sau 10 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, H.Đức Trọng (Lâm Đồng) đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Trường học ở H.Đức Trọng được đầu tư đồng bộ, chất lượng giáo dục được nâng lên  /// Ảnh: A.T
Trường học ở H.Đức Trọng được đầu tư đồng bộ, chất lượng giáo dục được nâng lên
Ảnh: A.T

Ngày 14.4.2020, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định số 513/QĐ-TTg công nhận H.Đức Trọng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Bà Phạm Thị Thanh Thúy - Phó chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia H.Đức Trọng, cho biết: Năm 2009, xã Tân Hội được Trung ương (T.Ư) chọn là 1 trong 11 xã thí điểm thực hiện chương trình NTM trong toàn quốc. Kể từ đó huyện đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ rất lớn từ T.Ư đến tỉnh. Từ thực tiễn xây dựng NTM tại xã điểm này, huyện đã có sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, và có sự tham gia tích cực của mặt trận và các đoàn thể, sự tham mưu của các cơ quan chuyên môn, sự chủ động thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM tại các xã đã tạo được phong trào phát triển toàn diện trên địa bàn huyện.

H.Đức Trọng đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, có bước đi phù hợp, phát huy được sự đồng thuận và vai trò chủ thể của nhân dân. Huyện luôn xác định và chỉ đạo thực hiện theo phương châm không chạy theo thành tích; có lộ trình, bước đi phù hợp; làm từ xã có điều kiện tốt đến xã khó khăn, tiêu chí nào dễ thì làm trước, tiêu chí nào khó thì làm sau và phải tiến hành đồng bộ với quyết tâm cao từ huyện đến cơ sở, cộng đồng dân cư. Đồng thời xác định được khâu đột phá trong thực hiện chương trình; huy động các nguồn lực, đầu tư hạ tầng nông thôn đồng bộ; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Song song đó, H.Đức Trọng cũng xác định phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung cốt lõi trong xây dựng NTM. Huyện ủy đã chỉ đạo Đảng bộ các xã xây dựng nghị quyết chỉ đạo, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền, Ban Quản lý xây dựng NTM các xã hưởng ứng phong trào xây dựng NTM.

Đường làng, thôn xóm ở huyện NTM Đức Trọng được đầu tư bài bản, sạch sẽ, khang trang - Ảnh: A.T

Đường làng, thôn xóm ở huyện NTM Đức Trọng được đầu tư bài bản, sạch sẽ, khang trang

Ảnh: A.T

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được thực hiện có hiệu quả, nhận thức của phần lớn cán bộ, người dân về xây dựng NTM đã có chuyển biến rõ rệt, trở thành phong trào rộng khắp trong cả huyện. Dân chủ cơ sở được nâng cao, ý thức, trách nhiệm làm chủ của người dân từng bước được nâng lên rõ rệt, qua đó đã phát huy được nhiều cách làm sáng tạo góp phần huy động được nhiều nguồn lực đóng góp cho xây dựng NTM. Tổng kinh phí huy động trong chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2019 đạt hơn 5.018 tỉ đồng; trong đó: ngân sách T.Ư hơn 105,5 tỉ đồng, ngân sách tỉnh trên 65,1 tỉ đồng, ngân sách huyện gần 40 tỉ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án hơn 783,4 tỉ đồng, vốn người dân vay tín dụng (đầu tư phát triển sản xuất, chỉnh trang nhà cửa...) trên 3.804 tỉ đồng, vốn huy động từ tổ chức, doanh nghiệp, từ thiện hơn 31,8 tỉ đồng và vốn đóng góp của cộng đồng dân cư trên 188,7 tỉ đồng. Đến nay, huyện không có nợ đọng từ chương trình xây dựng NTM.

Cũng theo bà Thúy, nhờ thành công của chương trình xây dựng NTM, diện mạo nông thôn ở huyện đã đổi thay vượt bậc, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp theo đúng quy hoạch, kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực; sản xuất phát triển, truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được gìn giữ và phát triển; chất lượng giáo dục, y tế được đảm bảo; cảnh quan, môi trường được cải thiện; an ninh trật tự được giữ vững; người dân được thụ hưởng cuộc sống đầy đủ về vật chất và tinh thần. “Trước khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thu nhập người dân ở H.Đức Trọng còn thấp, bình quân chỉ đạt 23 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm đến 8,25%. Đến năm 2019, thu nhập bình quân đầu người ở huyện đạt 57 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,63%”, bà Thúy cho biết thêm.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

PC Đà Nẵng: Hiệu quả từ một chương trình

PC Đà Nẵng: Hiệu quả từ một chương trình

Năm 2022, Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH).