dược phẩm từ cua

Dược phẩm từ vỏ cua

Dược phẩm từ vỏ cua

Cua, tôm hùm được sử dụng phần thịt làm thực phẩm nhưng phần vỏ của chúng không phải là đồ bỏ đi. Chất chitin trong loại vỏ này được dùng làm sơn tự phục hồi cho xe hơi, bóng bán dẫn sinh học, các bộ lọc vi rút cúm, một số chi tiết đặc biệt thay thế cho chất dẻo... Chitin trong vỏ tôm cua sẽ còn là nguyên liệu để sản xuất thuốc.

Top