đường bê tông nông thôn

Về Đồng Tháp, Tôn Đông Á 'cùng xây cuộc sống xanh'

Về Đồng Tháp, Tôn Đông Á 'cùng xây cuộc sống xanh'

Chênh vênh trên những cây cầu khỉ, con đường đất từ bao đời nay, vì vậy ước mơ về cây cầu, con đường bê tông vững chãi luôn thường trực trong tâm trí của người dân nơi vùng sông nước Đồng bằng Sông Cửu Long.

Top