Đường Phổ Quang

Nông dân khốn đốn phá bỏ vườn thanh long

Nông dân khốn đốn phá bỏ vườn thanh long

Thời tiết không thuận lợi ngay từ đầu năm đã khiến nhiều loại nông sản như tiêu, điều, cà phê bị giảm năng suất.

Top