Én Xanh 2019

Bhaya được vinh danh tại Gala Én Xanh 2019

Bhaya được vinh danh tại Gala Én Xanh 2019

Là doanh nghiệp du thuyền duy nhất được tôn vinh tại Lễ trao giải Én Xanh 2019, tập đoàn Du thuyền Bhaya đã được trao giải “Én Bạc” với cụm sáng kiến giảm rác thải, làm sạch biển và phát triển cộng đồng tại Hạ Long.

Top