Biến dạng di tích - Cổ tự thành tân tự

Biến dạng di tích - Cổ tự thành tân tự

04:00 09/09/2013 0

Mấy năm gần đây rộ lên phong trào trùng tu, sửa chữa di tích văn hóa, lịch sử. Đây là việc làm cần thiết, tiếc rằng không ít công trình tiêu tốn hàng chục tỉ đồng, nhưng sau khi trùng tu, sửa chữa xong thì bị dư luận phản đối vì đã không còn giữ được dáng dấp cũ.