Cần bao nhiêu tiền làm sách giáo khoa ?

Cần bao nhiêu tiền làm sách giáo khoa ?

09:00 13/10/2014 1

Từ dự toán kinh phí gần 34.000 tỉ nay còn lại hơn 800 tỉ đồng để thay toàn bộ chương trình, sách giáo khoa sau năm 2015, theo đề xuất của Bộ GD-ĐT. Thế nhưng từ thực tiễn, qua kinh nghiệm cũng như dựa trên những quy định hiện hành, nhiều chuyên gia khẳng định không cần đến nhiều tiền như thế.