Công khai thi hộ

Công khai thi hộ

09:00 24/06/2014 3

Việc sinh viên đua nhau tìm người học hộ, thi hộ không những đã phổ biến mà ngày càng diễn ra công khai và rất dễ dàng.