Đi dọc Hà Nội - Kỳ 4: Sĩ phu chống tham nhũng

Đi dọc Hà Nội - Kỳ 4: Sĩ phu chống tham nhũng

11:00 06/09/2013 0

Từ nhà Lý đến nay, thời nào cũng có bậc sĩ phu thức giả đóng góp ý kiến khi đất nước trước nguy cơ bị xâm lược hay tỏ rõ thái độ trước các tệ nạn trong giới quan trường.

Đi dọc Hà Nội: Những con ma đất Hà thành

Đi dọc Hà Nội: Những con ma đất Hà thành

11:00 03/09/2013 0

Ma quỷ ở Hà Nội có từ bao giờ, có gắn với sự tích nào không? Chuyện về những con ma đất Hà thành trích trong quyển Đi dọc Hà Nội của Nguyễn Ngọc Tiến sẽ giúp gạt bỏ những sợ hãi không đáng có.

Bốn con yêu Long Thành

Bốn con yêu Long Thành

11:00 02/09/2013 0

Trong Đi dọc Hà Nội (tái bản 2013 - Chibooks và NXB Thời Đại đồng ấn hành), tác giả Nguyễn Ngọc Tiến khiến độc giả bất ngờ về vô số các sự tích như bốn con yêu Long Thành, con ma Hàng Trống, xuất xứ chiếc váy phụ nữ Hà Nội xưa…