Đi tìm hang động

Đi tìm hang động

01:22 10/07/2009 0

Một ngày cuối tháng 6.2009, PV Thanh Niên cùng với người dẫn đường địa phương đã xuyên rừng nguyên sinh và phát hiện cụm hang động độc đáo, kỳ thú thuộc địa phận xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Hệ thống thạch nhũ ở đó có thể nói còn đẹp hơn cả động Phong Nha.