Đồ chơi tình dục trong cuộc trốn chạy - Kỳ 7: Đi đúng đường, chứ đừng… leo tường

Đồ chơi tình dục trong cuộc trốn chạy - Kỳ 7: Đi đúng đường, chứ đừng… leo tường

07:30 15/09/2014 2

(TNO) Có một điều nhiều người chưa biết: trong y khoa có những chứng bệnh cần dụng cụ hỗ trợ trong chuyện 'gối chăn', điều trị sức khỏe tình dục. Bởi thế, dụng cụ hỗ trợ tình dục không chỉ là món 'đồ chơi' mà còn cần được nhìn nhận một cách khoa học, nhất là trên phương diện y học.