Hội chợ xúc tiến... hàng trôi nổi - Kỳ 2: 300 triệu đồng 1 giấy phép?

Hội chợ xúc tiến... hàng trôi nổi - Kỳ 2: 300 triệu đồng 1 giấy phép?

08:00 14/07/2015 6

Theo quy định, đơn vị được cấp phép tổ chức hội chợ phải chịu trách nhiệm mời các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, lo vấn đề chất lượng hàng hóa, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự... trong suốt thời gian tổ chức hội chợ. Song trên thực tế, nhiều giấy phép tổ chức hội chợ được bán lại cho người khác.

Hội chợ xúc tiến... hàng trôi nổi

Hội chợ xúc tiến... hàng trôi nổi

08:00 13/07/2015 1

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các hội chợ thương mại được tổ chức dày đặc ở hầu khắp các địa phương. Nhưng khảo sát ở nhiều tỉnh thành, chúng tôi phát hiện các hội chợ đang bị lợi dụng.