Đồng thuận bằng mọi giá

Đồng thuận bằng mọi giá

01:04 15/12/2008 0

Hội nghị cấp cao mới rồi của EU ở Brussels (Bỉ) chính thức kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của Pháp và những kết quả đạt được ở hội nghị này trên thực tế đã giúp EU định hướng giải quyết được một số vấn đề gây bất đồng quan điểm nội bộ lâu nay, nhưng cũng chỉ đạt được vì EU đã chịu trả giá.