Mòn mỏi chờ cấp giấy chủ quyền nhà

Mòn mỏi chờ cấp giấy chủ quyền nhà

03:15 19/02/2013 1

Mua nhà cả chục năm trời, nghĩa vụ tài chính đã thanh toán đầy đủ theo hợp đồng nhưng giấy chủ quyền thì không có. Đó là tình trạng của hơn 200.000 hộ dân trên địa bàn TP.HCM hiện nay.