Những người mở đường

Những người mở đường

00:09 22/09/2010 0

Sau những “vị tổ” của truyền thuyết, sân khấu miền Nam còn thờ kính nhiều nghệ sĩ đã có công phát triển nghệ thuật một cách rực rỡ.

Sân khấu VN có từ khi nào?

Sân khấu VN có từ khi nào?

00:15 21/09/2010 0

Sân khấu Việt Nam đã trải qua nhiều chặng đường lịch sử thú vị. Nay chúng tôi chỉ xin lược trích những cột mốc lớn, chủ yếu tập trung ở sân khấu miền Nam.

Huyền thoại ông tổ và Ngày sân khấu

Huyền thoại ông tổ và Ngày sân khấu

23:15 19/09/2010 0

Ngày 12.8 âm lịch được chọn là Ngày sân khấu Việt Nam, đó cũng chính là ngày giỗ tổ sân khấu hằng năm mà giới làm nghề phía Nam đều tổ chức trang trọng.

Khi “kiếp tằm” được tôn vinh

Khi “kiếp tằm” được tôn vinh

01:13 18/09/2010 0

Năm nay, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã quyết định chọn ngày 12.8 âm lịch hằng năm (cũng là ngày giỗ tổ truyền thống của ngành sân khấu) làm ngày Sân khấu Việt Nam.