Những ngôi mộ cổ dòng họ Lê Văn Duyệt - Kỳ 2: Ngôi mộ thất lạc gần 200 năm

Những ngôi mộ cổ dòng họ Lê Văn Duyệt - Kỳ 2: Ngôi mộ thất lạc gần 200 năm

00:32 20/08/2011 2

Tả dinh Đô thống chế Lê Văn Phong là em ruột của Tả quân Lê Văn Duyệt. Ông theo anh mình phò chúa Nguyễn Ánh và lập được nhiều công trạng. Khi ông mất (1824), được tả quân đích thân xây lăng mộ. Gần 200 năm sau, chúng tôi mới tìm được nấm mộ cải táng nứt nẻ của vị võ tướng hiển hách này.

Những ngôi mộ cổ dòng họ Lê Văn Duyệt - Kỳ 1: Bi kịch Lê Văn Duyệt

Những ngôi mộ cổ dòng họ Lê Văn Duyệt - Kỳ 1: Bi kịch Lê Văn Duyệt

22:50 18/08/2011 0

Khi dựng gia phả họ Lê Văn (dòng họ của Tả quân Lê Văn Duyệt, Tả dinh Đô thống chế Lê Văn Phong) chúng tôi đã có những chuyến điền dã về 2 xã Long Hưng, Hòa Khánh (Tiền Giang) và thôn Bồ Đề, xã Đức Nhuận, H.Mộ Đức (Quảng Ngãi) là Tổ quán họ Lê để tìm hiểu lai lịch các ngôi mộ cổ, hiểu được sự thăng trầm cũng như những bi kịch mà lịch sử đã đè nặng lên họ tộc Lê Văn suốt mấy trăm năm.