Rau ruộng trộn VietGAP

Rau ruộng trộn VietGAP

09:00 01/12/2014 36

Sau một thời gian vào vai nông dân, PV Thanh Niên đã phát hiện sự thật đau lòng khi một số người đang ung dung biến rau thường thành rau đạt chuẩn VietGAP để đưa vào siêu thị, trường học bán giá cao.