Số phận chìm nổi của các bức họa VN nổi tiếng - Kỳ 5: Những bức tranh có “lửa”

Số phận chìm nổi của các bức họa VN nổi tiếng - Kỳ 5: Những bức tranh có “lửa”

00:00 26/08/2011 0

Sau năm 1945, hội họa VN chuyển tiếp từ thời kỳ Mỹ thuật Đông Dương sang thời kỳ Cách mạng và kháng chiến, tiếp tục những bước phát triển rực rỡ. Nhiều tác phẩm ra đời trong mưa bom lửa đạn, gắn liền với những thời khắc lịch sử quan trọng. Nay có bức còn, bức mất, nhưng đó luôn là những tác phẩm sống mãi với thời gian.

Số phận chìm nổi của các bức họa VN nổi tiếng - Kỳ 1: Bức tranh của người họa sĩ "Tây học" đầu tiên

Số phận chìm nổi của các bức họa VN nổi tiếng - Kỳ 1: Bức tranh của người họa sĩ "Tây học" đầu tiên

23:54 21/08/2011 0

Bức Bình văn của Lê Huy Miến (ảnh) được xem là một trong những tác phẩm sơn dầu đầu tiên của nền hội họa nước nhà, hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật VN. Việc bức tranh được phát hiện và còn nguyên vẹn cho tới bây giờ như là sự ưu ái của số phận.