Tài liệu chưa từng công bố của chính quyền Sài Gòn

Tài liệu chưa từng công bố của chính quyền Sài Gòn

00:21 19/04/2010 0

35 năm qua, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả trong, ngoài nước về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975. Tuy vậy, để hiểu một cách tường tận sự kiện chấn động thế giới này, vẫn cần phải làm rõ những “bí mật liên quan đến mưu toan, quyết sách, sự kiện, diễn biến thực tế của phía đối địch với cách mạng” (đại tá, PGS-TS Hồ Sơn Đài).