Theo chân người dân đi hái ‘lộc rừng’

Theo chân người dân đi hái ‘lộc rừng’

09:51 15/05/2014 0

Ươi là một loại trái rừng cho giá trị kinh tế cao, đặc biệt là 4 năm cây ươi mới cho trái một lần, nên được xem như là lộc rừng. Tuy nhiên, công việc này rất là gian khổ, từ việc cắt rừng tìm ươi, đến canh ươi và hái lượm.