Đâu thể xem là chuyện nhỏ

Đâu thể xem là chuyện nhỏ

11:43 15/12/2005 0

Tôi ngồi viết những dòng này, tâm trạng giống như anh Bến Nghé: "Thực tế xui khiến phải viết" (1). Tuần tin Thanh Niên đưa việc Nguyễn Mạnh Huy ra công luận là việc bắt buộc phải làm.

Từ vụ Nguyễn Mạnh Huy đến cải cách chế độ tuyển sinh: Bàn tay nâng đỡ những số phận nghiệt ngã

Từ vụ Nguyễn Mạnh Huy đến cải cách chế độ tuyển sinh: Bàn tay nâng đỡ những số phận nghiệt ngã

10:53 15/12/2005 0

Bức thư trên giấy học trò Vụ Nguyễn Mạnh Huy đã thực sự gắn liền với tên tuổi của báo Thanh Niên. Người ta thường nhắc đến vụ Nguyễn Mạnh Huy để ghi nhớ một thành tích của báo Thanh Niên đã đóng góp vào tiến trình đưa đến thành tựu ngày nay của công cuộc đổi mới đất nước.