Thanh toán tiền điện qua dịch vụ Mobile Money

Thanh toán tiền điện qua dịch vụ Mobile Money

10:41 22/12/2021 0

Kể từ tháng 12.2021, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) chính thức ký kết hợp tác với Tổng công ty Truyền thông (VNPT - Media) và Tổng công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel) trong việc thanh toán tiền điện qua ví điện tử viễn thông (Mobile Money).