Đảnh Thạnh - Vikoda nhận diện mới, tầm vóc mới

Đảnh Thạnh - Vikoda nhận diện mới, tầm vóc mới

16:37 17/12/2021 0

Ngày 17.12, tại Hà Nội, Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) - thành viên của Tập đoàn F.I.T đã tổ chức Lễ công bố bộ nhận diện thương hiệu nước khoáng kiềm thiên nhiên Đảnh Thạnh - Vikoda.