Người Việt đang thay đổi xu hướng du lịch?

Người Việt đang thay đổi xu hướng du lịch?

0
Sau quãng thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh, xu hướng du lịch nghỉ dưỡng có nhiều thay đổi, đặc biệt là nhu cầu được chăm sóc và đề cao các giá trị sức khỏe, tinh thần.