Ga Hiệp Bình

Ảnh hưởng của biến động thị trường: Kiều hối nên đầu tư về đâu?

Ảnh hưởng của biến động thị trường: Kiều hối nên đầu tư về đâu?

Mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế toàn cầu nhưng lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong năm 2021 vẫn ở mức cao, thuộc top 10 quốc gia trên thế giới.

Top