Gác lại điện than

Quy hoạch 8 ‘chật chỗ’, gác lại điện than hay điện tái tạo?

Quy hoạch 8 ‘chật chỗ’, gác lại điện than hay điện tái tạo?

Dự kiến dự thảo Quy hoạch điện 8 sẽ được Bộ Công thương trình lại trong tháng 9, trong đó vấn đề được quan tâm nhất là nguồn điện nào bị "gác" lại so với các bản dự thảo trước đó.

Top