game nhai

Apple và Google chặn ứng dụng có từ khóa 'Flappy'

Apple và Google chặn ứng dụng có từ khóa 'Flappy'

0
(TNO) Cả Apple và Google đang có những động thái âm thầm nhằm ngăn chặn những ứng dụng sắp được đưa lên chợ ứng dụng của mình có xu hướng "ăn theo" trò chơi Flappy Bird nổi tiếng.