Trưởng ban tổ chức VCSA: 'Án phạt 2 trận là rất nhẹ'
Án phạt cấm thi đấu VCSA: Người trong cuộc nói gì ?