Game Củ hành - Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong

0
Để đi tốt và nhanh phó bản Tào Tháo lưu vong thì việc đầu tiên là người chơi phải biết cách chọn tướng để có một team tốt và lên đồ phù hợp.

Để đi tốt và nhanh phó bản Tào Tháo lưu vong thì việc đầu tiên là người chơi phải biết cách chọn tướng để có một team tốt và lên đồ phù hợp, thường thì những tướng sau sẽ được chọn để thành lập 1 team 5 người khi đi vượt ải: Cam Ninh, Trương Chiêu, Lỗ Túc, Triệu Thống ( hoặc Tân Hiến Anh, Ngô Phượng Hi ), Lưu Bị. 

Phó bản này không dễ cho những người mới chơi game Củ Hành 3Q và cả những người đã chơi khá lâu khi chinh phục ải ở cấp độ Khó và Truyền Kỳ, với bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lên đồ và nhiệm vụ riêng của những tướng trên khi hộ tống Tào Tháo đến nơi an toàn để thoát khỏi sự truy sát của Đồ tể Đổng Trác trong khoảng thời gian từ 7 đến 9 phút.

Đầu tiên mình sẽ chia bản đồ vượt ải này làm 3 chặng đường 1, 2 và 3. Ở mỗi chặng đường sẽ có một cửa hàng bán đồ để người chơi dừng lại kiểm tra đồ đạc và mua đồ thích hợp cho việc hộ tống Tào Tháo vượt qua thử thách phía trước.

[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 01


Tiếp theo mình giới thiệu tướng và cách lên đồ phù hợp cho từng chặng đường, mở đầu sẽ là Trương Chiêu vì đây là nhân vật mình khá thích khi dùng đi phó bản.1. Trương Chiêu
[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 02

+ Nhiệm vụ: dọn dẹp quái và bảo vệ Tào Tháo.

+ Chặng 1: Mua Lv lên 7, Giày Thuấn Di Tật Điện Ngoa[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 03 , Phong An Cấm Cổ Trượng[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 05 , Cổ Ngọc Phỉ Thúy[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 06 . ( Với Lv 7 Trương Chiêu tăng max skill 3, skill Ulti, Skill 1 or 2 ).

+ Chặng 2: Mua thêm đồ phục hồi Mp[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 07 đảm bảo lượng Mp phục hồi tốt nhất để bật Ulti dọn quái và giết boss, ở chặng này vượt ải Thủy Nhân Trận thì Trương Chiêu phải đi sát Tào Tháo bật Ulti và Skill 3 để tránh quái làm mất Hp của Tào Tháo.

+ Chặng 3: Kiểm tra đồ đạc, mua thêm Ngự Ma Cang Thương[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 08 khi vượt ải Phi Nỏ Trận để tránh bị làm choáng và mọi hiệu ứng khác.2. Lỗ Túc
[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 09

+ Nhiệm vụ: phục hồi máu cho Tào Tháo.

+ Chặng 1: Mua Lv lên 7, Giày Thuấn Di Tật Điện Ngoa[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 03 , Phong An Cấm Cổ Trượng[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 05 , Cổ Ngọc Phỉ Thúy[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 06 . ( Với Lv 7 Lỗ Túc tăng max skill 1, skill Ulti, Skill 3 ).

+ Chặng 2: Mua thêm đồ phục hồi Mp nếu dư vàng có thể lên Chư Hầu Ấn Quan[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 10 ( Lv 1 ) giảm thời gian chờ kỹ năng đảm bảo skill phục hồi nhanh để buff cho Tào Tháo ở mức Hp tốt.

+ Chặng 3: Kiểm tra đồ đạc, mua thêm Ngự Ma Cang Thương[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 08 khi vượt ải Phi Nỏ Trận để tránh bị làm choáng và mọi hiệu ứng khác.

 

3. Lưu Bị

[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 11

+ Nhiệm vụ: Tăng tốc độ di chuyển cho Tào Tháo

+ Chặng 1: Mua Lv lên 7, Giày Thuấn Di Tật Điện Ngoa[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 03 , Phong An Cấm Cổ Trượng[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 05 , Vô Tự Quan Ấn[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 13 . ( Với Lv 7 Lưu Bị tăng max skill 3, Skill 1 ).

+ Chặng 2: Mua Khinh Doanh Phượng Vũ Kiếm[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 14 thêm tốc độ di chuyển hoặc Chư Hầu Ấn Quan[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 10( Lv 1 ) giảm thời gian chờ kỹ năng đảm bảo skill phục hồi nhanh để buff cho Tào Tháo chạy qua những khúc nguy hiểm như: Thủy Nhân Trận, Hỏa Nhân Trận, Phi Nỏ Trận…

+ Chặng 3: Mua Ngự Ma Cang Thương[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 08 để tránh bị làm choáng và các hiệu ứng khác vì Lưu Bị rất cần cho việc vượt ải Phi Nỏ Trận cuối cùng.


4. Triệu Thống
[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 15

+Nhiệm vụ: Phục hồi máu và cover phía sau cho Tào Tháo.

+ Chặng 1: Mua Lv lên 7, Giày Thuấn Di Tật Điện Ngoa[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 03 , Cổ Ngọc Phỉ Thúy[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 06 , Sinh Mệnh Cờ Đại Tướng[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 17 . (Với Lv 7 Triệu Thống tăng max skill 1, skill 2).

+ Chặng 2: Mua Chư Hầu Ấn Quan (Lv 1) giảm thời gian chờ kỹ năng đảm bảo skill phục hồi nhanh để buff cho Tào Tháo ở mức Hp tốt.

+ Chặng 3: Kiểm tra đồ đạc, mua thêm Ngự Ma Cang Thương[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 08 khi vượt ải Phi Nỏ Trận để tránh bị làm choáng và mọi hiệu ứng khác.

 

5. Cam Ninh
[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 18

+ Nhiệm vụ: Đi tiên phong, dọn dẹp quái, mở đường và làm % nhiệm vụ.

+ Chặng 1: Mua lên Lv 7, Giày Thuấn Di Tật Điện Ngoa[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 03 , Khinh Doanh Phượng Vũ Kiếm[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 14 , số tiền còn dư hãy để lại (Với Lv 7 Cam Ninh tăng max skill 1, 1 Skill 2, 1 Skill 3 và 1 skill Ulti. Ở chặng này, người chơi Cam Ninh hãy cố gắng làm nhiệm vụ bắt tên trộm bằng Skill 1 và giết nó nếu muốn team được 75% thành tựu nhiệm vụ sẽ có thể được Khiêu chiến lệnh-Hoa Hùng.

+ Chặng 2: Mua Tạo Mới Thống Soái Ấn[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 20 , mua Vô Tự Quan Ấn[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 13 . Lúc hộ tống Tào Tháo chạy thoát khỏi Hoa Hùng ở chặng này trong rừng, người chơi Cam Ninh phải sử dụng hợp lý 2 cái Ulti để ru ngủ quái và ở ải Hỏa Nhân Trận.

+ Chặng 3: Mua Ngự Ma Cang Thương[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 08 , mua Chư Hầu Quan Ấn (Lv 3)[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 25 , sử dụng 2 lần Ulti thật tốt để Lưu Bị tăng tốc độ di chuyển giúp Tào Tháo nhanh vượt qua Phi Nỏ Trận để đến đích.

Những điều cần chú ý:

+ Tất cả những món đồ trong quá trình vượt ải đánh thùng gỗ lượm được hay giết boss rớt ra đều nhường cho Cam Ninh lượm hết vì Cam Ninh rất cần vàng để mua đồ.

+ Mình hay dùng Phong An Cổ Trượng trong bài viết này vì giúp tăng tốc độ di chuyển để bắt kịp Tào Tháo khi Lưu Bị dùng skill buff chạy nhanh và để khóa Tào Tháo khi bị quái đánh hay khóa những con quái nguy hiểm.

+ Ở phần tăng điểm Thiên Phú, thì người chơi hãy nâng Tinh Toán ở phần kỹ năng max 10 điểm để được 5% vàng, một số tiền rất cần cho việc vượt ải.

Một số hình ảnh vượt ải:

- Quest Bắt Trộm:

[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 21

Ulti Cam Ninh khi đi qua những khúc khó:

[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 22

[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 22

[Củ hành] Hướng dẫn vượt ải: Tào Tháo lưu vong - 24

Hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ đi tốt ải Tào Tháo Lưu Vong hơn và xuất hiện nhiều team pro với kỉ lục vượt ải kinh ngạc.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm