LMHT: Riot Games cập nhật sức mạnh Bảng Bổ Trợ và Trang Bị của Xạ Thủ tại 7.4

0
Ngoài ra, phá trụ đầu tiên bị giảm bớt số vàng nhận được, Bard được tăng nhẹ sức mạnh của nội tại còn Ryze lại bị giảm sát thương chiêu E.

Tiếp tục công cuộc cập nhật phiên bản 7.4, lần này, Riot Games tập trung cập nhật sức mạnh bảng bổ trợ trong Liên Minh Huyền Thoại.

Tổng Quan

Phá Trụ Đầu Tiên

Vàng nhận được giảm từ 400 còn 300.

LMHT: Riot Games cập nhật sức mạnh Bảng Bổ Trợ và Trang Bị của Xạ Thủ tại 7.4 - ảnh 1

Bảng Bổ Trợ

LMHT: Riot Games cập nhật sức mạnh Bảng Bổ Trợ và Trang Bị của Xạ Thủ tại 7.4 - ảnh 2

Thợ Săn Tiền Thưởng (Cuồng Bạo bậc 4)

Sát thương tăng thêm với mỗi mạng hạ gục tướng địch khác nhau giảm từ 1.5% còn 1%.

LMHT: Riot Games cập nhật sức mạnh Bảng Bổ Trợ và Trang Bị của Xạ Thủ tại 7.4 - ảnh 3

Gươm Hai Lưỡi (Cuồng Bạo bậc 4)

Thay đổi từ [gây thêm 5% và nhận thêm 2.5% sát thương] thành [gây thêm 3% và nhận thêm 1.5% sát thương].

LMHT: Riot Games cập nhật sức mạnh Bảng Bổ Trợ và Trang Bị của Xạ Thủ tại 7.4 - ảnh 4

Hăng Máu (Cuồng Bạo bậc 4)

Hiệu ứng giảm từ [5% trong 5 giây] còn [3% trong 3 giây].

LMHT: Riot Games cập nhật sức mạnh Bảng Bổ Trợ và Trang Bị của Xạ Thủ tại 7.4 - ảnh 5

Tàn Nhẫn (Khéo Léo bậc 3)

Hiệu ứng giảm từ 1/2/3/4/5 còn 0.6/1.2/1.8/2.4/3%.

LMHT: Riot Games cập nhật sức mạnh Bảng Bổ Trợ và Trang Bị của Xạ Thủ tại 7.4 - ảnh 6

Thiên Định (Khéo Léo bậc 3)

Hiệu ứng giảm từ 0.3/0.6/0.9/1.2/1.5 còn 0.25/0.5/0.75/1/1.25%.

LMHT: Riot Games cập nhật sức mạnh Bảng Bổ Trợ và Trang Bị của Xạ Thủ tại 7.4 - ảnh 7

Chuẩn Xác (Khéo Léo bậc 5)

Chỉ số cộng thêm giảm:

Máy chủ chính thức:

Sát Lực: 1.7/3.4/5.1/6.8/8.5.

Xuyên Phép:

  • Cộng thẳng: 0.6/1.2/1.8/2.4/3.
  • Mỗi cấp: 0.06/0.12/0.18/0.24/0.3.

Máy chủ PBE:

Sát Lực: 1.2/2.4/3.6/4.8/6.

Xuyên Phép:

  • Cộng thẳng: 0.3/0.6/0.9/1.2/1.5.
  • Mỗi cấp: 0.05/0.10/0.15/0.2/0.25.

LMHT: Riot Games cập nhật sức mạnh Bảng Bổ Trợ và Trang Bị của Xạ Thủ tại 7.4 - ảnh 8

Can Đảm (Kiên Định bậc 4)

Giáp và kháng phép cộng thêm mỗi cấp giảm từ 2 mỗi cấp còn 1.5 mỗi cấp.

Tướng

LMHT: Riot Games cập nhật sức mạnh Bảng Bổ Trợ và Trang Bị của Xạ Thủ tại 7.4 - ảnh 9

Nội tại Thế Giới Màu Nhiệm: tốc độ di chuyển khi nhặt chuông tăng. Cơ bản tăng từ 6% lên 10% và mỗi điểm cộng dồn Tăng từ 12% lên 14%.

LMHT: Riot Games cập nhật sức mạnh Bảng Bổ Trợ và Trang Bị của Xạ Thủ tại 7.4 - ảnh 10

Dòng Chảy Ma Pháp (E): hiệu ứng tăng thêm sát thương cho chiêu Quá Tải (Q) giảm từ 40/55/70/85/100 còn 40/50/60/70/80%.

Trang Bị

Rìu Đen

Máu tăng từ 300 lên 400.

Sát thương vật lý giảm từ 50 còn 40.

Công thức thay đổi [Búa Gỗ + Búa Chiến Caulfields] thành [Búa Gỗ + Hỏa Ngọc].

Tổng giá giảm từ 3100 còn 3050.

Diệt Khổng Lồ

Nội Tại Duy Nhất - Diệt Khổng Lồ thay đổi:

  • Máy chủ chính thức: [1% sát thương với mỗi 50 máu chênh lệch, tối đa 500 máu chênh lệch].
  • Máy chủ PBE: [1% sát thương với mỗi 100 máu chênh lệch, tối đa 1000 máu chênh lệch].

Lời Thề Hiệp Sĩ

Công thức thay đổi nhưng tổng giá vẫn như cũ:

  • Máy chủ chính thức: [Vòng Tay Pha Lê + Vòng Tay Pha Lê + Giáp Lụa + 700 vàng].
  • Máy chủ PBE: [Vòng Tay Pha Lê + Giáp Lưới + 850 vàng].

Giáp tăng từ 20 lên 40.

Kích Hoạt Duy Nhất - thời gian hồi giảm từ 90 còn 60 giây.

Nội Tại Duy Nhất - giáp cộng thêm giảm từ 40 còn 20.

Nỏ Thần Dominik

Nội Tại Duy Nhất - Diệt Khổng Lồ thay đổi:

  • Máy chủ chính thức: [1.5% sát thương với mỗi 50 máu chênh lệch, tối đa 500 máu chênh lệch].
  • Máy chủ PBE: [1.5% sát thương với mỗi 100 máu chênh lệch, tối đa 1000 máu chênh lệch].

Kiếm Ma Youmuu

Sát Lực giảm từ 20 còn 15.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm