Game bắn súng tọa độ: 'Lão làng' chưa bao giờ mỏi gối