Vietnam Esports chọn đại diện CKTG Blade & Soul 2017 như thế nào ?