Boom M sập máy chủ ngay trong ngày ra mắt
Boom Bá Online vẫn náo nhiệt
Boom Bá Online bắt đầu gặp khó khăn