GPL 2016: BKT vs SAJ - Những gã hề đã không còn thơ dại
SAJ.Lovida: Mình nghĩ thầy Lee có lý do của mình