Háo hức chờ nghỉ lễ, game thủ Đại Kiếm Vương Mobile không quên lập bang chờ ngày game ra
Tháng 7 tiệc tùng linh đình với webgame Đại Kiếm Vương