LMHT: Team SoloMid giới thiệu đội hình cho IEM San Jose
LMHT: Gravity.Move tạm ổn nhưng chưa đủ
LMHT: Gravity - Chú ngựa ô của LCS Bắc Mỹ