LMHT: SKT T1 có dấu hiệu suy yếu, 'Rừng xanh' LCK đổi chủ ?
Điểm danh các đội tham dự CKTG Liên Minh Huyền Thoại: KOO Tiger