Vườn Vui Vẻ mở trang chủ, sẵn sàng ra mắt
Quyền vương tổ chức giải đấu Đại hội pháp sư
Strife: "Món ăn nhẹ" mới cho game thủ Liên minh